Match Score
16 mai 2019 21 h 10 min BLUE LAGON
Rikiki Zuipenteam

4 - 9

23 mai 2019 19 h 30 min PINA COLADA
Rikiki Rats ta touille

6 - 8

30 mai 2019 20 h 20 min BLUE LAGON
Rikiki Les Manouches

4 - 5

6 juin 2019 21 h 10 min PINA COLADA
Rikiki Chicks Dicks and Sticks

7 - 4

13 juin 2019 19 h 30 min BLUE LAGON
Rikiki Les Merles au St-Plon

9 - 5

20 juin 2019 20 h 20 min PINA COLADA
Rikiki Le Real de Maklette

6 - 1

27 juin 2019 21 h 10 min BLUE LAGON
Rikiki Blackbirds

5 - 4